Welkom in mijn praktijk voor

Stress Formatting

Stress Formatting is een vorm van Inner Yoga,  een innerlijke weg naar bewustwording.

Het symbool van Stress Formatting stelt de veerkracht voor van iemand die als het ware aan het dansen is,

met balans van linker- en rechter lichaamshelft, de voeten op de aarde en het hoofd naar de hemel.

Stress Formatting is een ultieme vorm van ontspanning en dus voor iedereen een aanrader.

Een sessie Stress Formatting is ook mogelijk via ZOOM.

Wat kan je verwachten?

Verloop van de sessie

Een sessie Inner Yoga is individueel, aangepast aan jouw vragen.

Er is ruimte voor gesprek, je kan je verhaal doen en je vragen verwoorden. Je krijgt uitleg over stress, emoties en gedachten en de invloed op het lichaam, en technieken om daarmee om te gaan, oa adem- en relaxatie oefeningen.

In elke sessie gebeurt er zeker ook Stress Formatting, want dat is de methode die extra diepgang geeft, en ervoor zorgt dat je jouw goeie voornemens makkelijker kunt waarmaken.

Stress Formatting is een vorm van relaxatie, waarbij je comfortabel neerligt, met een dekentje en een muziekje. In veiligheid en zachtheid. Stress Formatting helpt om oude herinneringen te verwerken, om verhalen los te laten om in het hier en nu bewuster te kunnen zijn van emoties.

Maak een afspraak

Een sessie duurt een uur en kost 50 euro. Je kan ook een vijfbeurtenkaart nemen van 225 euro, of een tienbeurtenkaart van 400 euro.

In de startfase is het belangrijk om minstens drie keer te komen redelijk kort op elkaar. Zo kan je voelen welk effect het heeft.

in een notedop

Stress formatting

Stress Formatting is een methode die opgeslagen stresshoudende patronen ‘formatteert’ door het gebruik van combinaties van acupunctuurpunten. Je kan het vergelijken met het formatteren van een schijf van een computer of fototoestel. Deze wordt leeggemaakt en teruggebracht tot zijn oorspronkelijke toestand, zodat je opnieuw kan kiezen hoe je ermee werkt. De mens zit als het ware ook vol schijven die geformatteerd kunnen worden. Een holistische methode die Westerse en Oosterse concepten verenigt om emoties te transformeren en te groeien in bewustzijn.

Opgestapelde stress heeft een grote invloed op de kwaliteit van ons leven, op ons gevoel van ‘well- being’. De meeste mensen maken goede voornemens om anders met emoties om te gaan, om anders te gaan denken, het leven anders in te richten. Om meer vanuit hun kern te leven. Maar vaak blijft het bij goede voornemens. Een van de redenen daarvoor is dat de opgestapelde stress in ons systeem het moeilijk maakt om effectief de dingen anders aan te pakken. Het zijn psychologische, fysiologische en energetische gewoontes, die door de plasticiteit van het brein sterke connecties gevormd hebben.

Wanneer deze stress houdende patronen geformatteerd worden, kan de persoon veel makkelijker bewust worden van de eigen patronen die stress veroorzaken, en daar effectief ook iets mee gaan doen.

Het korte termijn doel van Stress Formatting is de bevrijding van stress houdende patronen. Het lange termijn doel van Stress Formatting is een gevoel van well-being, door een groei in bewustwording en gezondheid.

Mede op impuls van Jolanda Arts uit Nederland ontwikkelde ik Stress Formatting, een proces dat nooit af is…

Wat is de link tussen Stress Formatting en Yoga?

Dit vertellen de oude teksten

In Stress Formatting werken we op de onbewuste patronen en herinneringen. Dat dit heel belangrijk is, wordt al beschreven in de oeroude yogateksten.

Hieronder een fragment over het belang van het werken in de onbewuste laag, Paśyantī
uit Tantra Illuminated: The Philosophy, History, and Practice of a Timeless Tradition van Christopher Wallis:

 

Paśyantī is a level beyond ordinary discourse,

where the vibrations of thought and feeling seem entirely wordless.

The subliminal impressions of past experiences (saṃskāras) held here

constantly provide the template for our mental and physical engagement with reality.

Hence, if our yoga does not reach to this level, lasting change is impossible.

This is the level of deep healing,

where our goal is to create a pattern in the deepest level of individual awareness

that perfectly aligns with the cosmic divine pattern.

Geregistreerd merk

Stress Formatting is een geregistreerd merk in het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).