Welkom in mijn praktijk voor

Stress Formatting

Stress Formatting is een vorm van Inner Yoga. Het brengt ontspanning en bewustwording.

In Stress Formatting werken we met acu-holding. We raken zacht specifieke acupunctuurpunten aan, waardoor de opgeslagen stress uit jouw cellen kan wegvloeien. Deze methodiek werd ontwikkeld op basis van een integratie van oosterse en westerse kennis, waaruit een volledig nieuwe vorm ontstaan is. Hierdoor kunnen we de persoon als het ware ‘formatteren’. Dit leidt tot een sterker zelfherstellend vermogen, een hernieuwde veerkracht en een grotere bewustwording.

Het symbool van Stress Formatting stelt de veerkracht voor van iemand die als het ware aan het dansen is, met de vereniging van de linker- en rechter lichaamshelft, de voeten op de grond en het hoofd naar de hemel. Stress Formatting is een ultieme vorm van ontspanning en is dus voor iedereen een aanrader.

Een sessie Stress Formatting is ook mogelijk via ZOOM.

Wat kan je verwachten?

Verloop van de sessie

Een sessie Stress Formatting is meestal heel aangenaam. Het is een zachte, veilige en heel ontspannende methode, die tegelijkertijd ook heel efficiënt werkt.

Bij een eerste afspraak wordt een intakegesprek gevoerd om kennis te maken en stil te staan bij de verwachtingen en de vragen van de cliënt.

De sessie zelf vindt plaats liggend op een massagetafel, heel ontspannen.

Tijdens de sessie worden een aantal punten op het lichaam zachtjes aangeraakt. We noemen dit acu-holding. Dit zijn acupunctuurpunten, die door ons op een specifieke manier gebruikt worden om stress te laten wegvloeien.

Vaak gaan mensen dieper ademen tijdens de sessie, waardoor de stress nog beter kan wegvloeien.

Na de sessie is er nog een kort gesprekje, waarbij ruimte is om te praten over de ervaringen. Vaak gebeurt er vanzelf een vorm van bewustwording van oude herinneringen of patronen die nu losgelaten kunnen worden.

 

Maak een afspraak

in een notedop

Stress formatting

Stress Formatting is een methode die opgeslagen stresshoudende patronen ‘formatteert’ door het gebruik van combinaties van acupunctuurpunten. Je kan het vergelijken met het formatteren van een schijf van een computer of fototoestel. Deze wordt leeggemaakt en teruggebracht tot zijn oorspronkelijke toestand, zodat je opnieuw kan kiezen hoe je ermee werkt. De mens zit als het ware ook vol schijven die geformatteerd kunnen worden. Een holistische methode die Westerse en Oosterse concepten verenigt om emoties te transformeren en te groeien in bewustzijn.

Opgestapelde stress heeft een grote invloed op de kwaliteit van ons leven, op ons gevoel van ‘well- being’. De meeste mensen maken goede voornemens om anders met emoties om te gaan, om anders te gaan denken, het leven anders in te richten. Om meer vanuit hun kern te leven. Maar vaak blijft het bij goede voornemens. Een van de redenen daarvoor is dat de opgestapelde stress in ons systeem het moeilijk maakt om effectief de dingen anders aan te pakken. Het zijn psychologische fysiologische en energetische gewoontes, die door de plasticiteit van het brein sterke connecties gevormd hebben.

Wanneer deze stress houdende patronen geformatteerd worden, kan de persoon veel makkelijker bewust worden van de eigen patronen die stress veroorzaken, en daar effectief ook iets mee gaan doen. Stress Formatting kan dus heel goed gecombineerd worden met het consulteren van een psycholoog, logopedist, kinesistherapeut…

Het korte termijn doel van Stress Formatting is de bevrijding van stress houdende patronen. Het lange termijn doel van Stress Formatting is een gevoel van well-being, door een groei in bewustwording en gezondheid.

 

 

 

Samen met Jolanda Arts uit Nederland ontwikkelde ik Stress Formatting, een proces dat nooit af is…